Ułatwienia dostępu

Skip to main content
książka

Konkurs recytatorski

3 marca, 2022

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA KRASNOLUDKI W JĘDRZYCHOWICACH DO UDZIAŁU W PRZEDSZKOLNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM!

Regulamin konkursu recytatorskiego

“Poezja w oczach dziecka”

organizowanego przez Publiczne Przedszkole Krasnoludki w Jędrzychowicach

1. Postanowienia ogólne:

Konkurs recytatorski: ,,Poezja w oczach dziecka”

Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole KRASNOLUDKI w Jędrzychowicach.

2. Cel:

1) Ukazanie piękna języka polskiego;

2) Popularyzacja poezji wśród dzieci;

3) Kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości dzieci;

4) Odkrywanie aktorskich talentów,

5) Przezwyciężenie onieśmielenia u dzieci.

3. Warunki uczestnictwa:

1) Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola KRASNOLUDKI w Jędrzychowicach

2) Warunkiem udziału jest recytacja dowolnie wybranego wiersza z dowolnego repertuaru przez każde dziecko

4) Rodzice proszeni są o przygotowanie dzieci na konkurs recytatorski- w konkursie biorą udział wszystkie dzieci.

4. Terminy:

1) Konkurs grupowy odbędzie się 10 marca– grupa Leśne Ludki i Pszczółki, 11 marca grupa Słowiki i Jeżyki- zostaną wyłonieni przedstawiciele do głównego konkursu recytatorskiego

2) Konkurs główny odbędzie się 17 marca 2022 roku w Przedszkolu Publicznym w Jędrzychowicach

5. Ocena i nagrody:

1) Do przyznawania nagród uprawnione jest Jury powołane przez organizatora Konkursu;

2) Jury będzie oceniało wiersze wygłaszane z pamięci przez dzieci pod względem zastosowania odpowiedniej intonacji, tempa, pauz, siły głosu;

3) Laureat Konkursu zostanie wyłoniony przez Jury większością głosów;

4) Jury przyznaje 3 nagrody (I, II, III miejsce), oraz wyróżnienia;

5) Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród;

6) Wyniki zostaną ogłoszone w dniu Konkursu;

7) Decyzja Jury jest niepodważalna;

8) Laureaci otrzymają nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy.

motyle
Krasnoludek