Ułatwienia dostępu

Skip to main content
Krasnoludek
motyle

Nasza oferta

nasza podstawowa oferta

Przedszkole jest czynne w godzinach od 6:00 do 17:00.

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2009 r. Nr 4, poz.17) w wymiarze 5 godzin dziennie, od godziny 8:00 do godziny 13:00 od poniedziałku do piątku.

W przedszkolu dziecko uczy się przede wszystkim:

  • samodzielności
  • funkcjonowania w grupie
  • współdziałania z innymi dziećmi
  • tolerancji
  • dzielenia się
  • zasad

a także:

  • wszechstronnie się rozwija
  • przygotowuje się do podjęcia nauki w szkole
  • uczy się języka niemieckiego
  • uczestniczy w integracji z dziećmi z zaprzyjaźnionego przedszkola w Schoenau-Berzdorf