Ułatwienia dostępu

Skip to main content
Krasnoludek
motyle

Ramowy rozkład dnia

Prezentujemy szczegółowy rozkład dnia pracy przedszkola i zajęć naszych podopiecznych.

Ramowy rozkład dnia

Czas trwania zajęć Rodzaj zajęć Rodzaj aktywności dzieci
6:00 – 8:00 ZAJĘCIA PORANNE Schodzenie się dzieci. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Konsultacje indywidualne z rodzicami. Zabawy swobodne spontaniczne. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym obowiązkowe zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu. Dowolna twórczość dzieci, czytanie literatury dziecięcej, rozmowy z dziećmi, praca indywidualna z dziećmi.
8:00- 8:30 LEŚNE LUDKI PSZCZÓŁKI ;   8:30-9:00 SŁOWIKI JEŻYKI ŚNIADANIE Czynności higieniczne, samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych - wspólne nakrywanie do stołu, posiłek i sprzątanie po posiłku. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy.
8:30- 9:00 LEŚNE LUDKI, PSZCZÓŁKI   ZABAWY DOWOLNE DZIECI Podejmowanie inicjatywy dziecka ,zabawy indywidualne lub samotne oraz zabawy grupowe, zbiorowe. Zabawy zespołowe, podporządkowane wspólnemu celowi, z podziałem ról, przywódcą i wykonawcami poszczególnych zadań.  
9:00- 9:25 SŁOWIKI, JEŻYKI PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH Zabawy orientacyjno – porządkowe, zabawy ze śpiewem, rozmowy kierowane.
9:00- 10:15 LEŚNE LUDKI, PSZCZÓŁKI     ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE Zajęcia z całą grupą prowadzone według miesięcznych planów pracy, opracowanych na podstawie programu nauczania w przedszkolu. Rozbudzanie aktywności poznawczej, werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej. Rozwiązywanie problemów edukacyjnych. Rozwijanie mowy i myślenia, poznawanie pojęć matematycznych, zjawisk przyrodniczych i społecznych. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, prace ogrodnicze, porządkowe, wycieczki, spacery. Zabawy swobodne i spontaniczne.  
9:25- 12:00 SŁOWIKI, JEŻYKI ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych Zajęcia z całą grupą prowadzone według miesięcznych planów pracy, opracowanych na podstawie programu nauczania w przedszkolu. Rozbudzanie aktywności poznawczej, werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej. Rozwiązywanie problemów edukacyjnych. Rozwijanie mowy i myślenia, poznawanie pojęć matematycznych, zjawisk przyrodniczych i społecznych. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, prace ogrodnicze, porządkowe, wycieczki, spacery. Zabawy swobodne i spontaniczne.
10:15- 11:00 LEŚNE LUDKI, PSZCZÓŁKI     SPACERY I WYCIECZKI Zestawy zabaw ruchowych w sali i na powietrzu, zajęcia dodatkowe dla dzieci młodszych, twórczość manualno – plastyczna
11:00- 11:30 LEŚNE LUDKI PSZCZÓŁKI ;   12:00-12:30 SŁOWIKI, JEŻYKI     OBIAD - ZUPA + WITAMINKA ;       OBIAD + WITAMINKA Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu. Spożywanie soków, owoców i warzyw. Uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania.
11:30- 13:00 LEŚNE LUDKI PSZCZÓŁKI   12:30- 13:45 SŁOWIKI JEŻYKI     CISZA POOBIEDNIA                   Drzemka dla dzieci młodszych oraz chętnych dzieci starszych. Zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali lub na powietrzu. Zajęcia dodatkowe – twórczość manualno – plastyczna, wychowanie fizyczne. Indywidualna raca z dziećmi.                                                                            
13:30-13:45 LEŚNE LUDKI, PSZCZÓŁKI   OBIAD - DRUGIE DANIE Zabiegi higieniczno - sanitarne. Czynności samoobsługowe Wspólny posiłek. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami.
13:45- 14:30 LEŚNE LUDKI, PSZCZÓŁKI   ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE Gry i zabawy dowolne i inspirowane przez nauczyciela, zajęcia z komputerem, twórczość plastyczno – manualna, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci.
14:30- 14:45 LEŚNE LUDKI, PSZCZÓŁKI PODWIECZOREK Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczno – sanit. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu posiłku.  
14:15- 14:30 SŁOWIKI, JEŻYKI   PODWIECZOREK Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczno – sanit. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu posiłku.
14:00- 16:00 SŁOWIKI, JEŻYKI   ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE Gry i zabawy dowolne i inspirowane przez nauczyciela, zajęcia z komputerem, twórczość plastyczno – manualna, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci
15:00- 17:00 CZEKAMY NA KOCHANYCH RODZICÓW Dowolna działalność dzieci, zabawy w Sali lub na powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami. Czynności organizacyjne

Gr. 3- latki – „Leśne Ludki”
Gr. 4-latki – „Pszczółki”
Gr. 5-latki – “Słowiki”
Gr. 6- latki – „Jeżyki”