Ułatwienia dostępu

Skip to main content
dary dla uchodźców

Zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy

4 marca, 2022

Przedszkole Krasnoludki włączyło się w akcję pomocy dla ludności ukraińskiej. W naszej placówce odbyła się zbiórka darów dla uchodźców. Do zbiórki włączyli się pracownicy przedszkola oraz rodzice. Dary zostały przekazane do świetlicy wiejskiej w Jędrzychowicach, a następnie trafią do potrzebujących.

Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc!

Jednocześnie przypominamy, iż Gmina Zgorzelec uruchomiła możliwość dokonywania darowizn pieniężnych na rzecz uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie gminy Zgorzelec. Każdy kto chciałby wesprzeć finansowo uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli lub przybędą do naszej gminy może dokonać wpłaty na konto Urzędu Gminy Zgorzelec, z którego całość przekazanych środków przeznaczona zostanie na ten cel.

nr. konta 57 1160 2202 0000 0004 7618 4709

Tytuł przelewu: Darowizna-dla uchodźców z Ukrainy- zarządzanie kryzysowe

Dary
motyle
Krasnoludek