Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Uchwała nr 2/2015

Uchwała nr 2/2015 Rady Rodziców Publicznego Przedszkola Krasnoludki w Jędrzychowicach w sprawie składek na Radę Rodziców Na podstawie § 6 ust. 3 pkt 13 Regulaminu Rady Rodziców Rada Rodziców uchwala propozycję dobrowolnej składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 w wysokości 5,00 zł miesięcznie. 2.Składka może być opłacana miesięcznie, kwartalnie, semestralnie lub za cały rok. 3.W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko, minimalna składka za drugie i kolejne dziecko wynosi 50 proc. zwykłej składki. 4.Składki należy wpłacać na konto nr 30 2030...

Czytaj dalej