Ułatwienia dostępu

Skip to main content
uśmiechnięte słońce

Uchwała nr 2/2015

motyle

Uchwała nr 2/2015 Rady Rodziców

Publicznego Przedszkola Krasnoludki w Jędrzychowicach

w sprawie składek na Radę Rodziców

  1. Na podstawie § 6 ust. 3 pkt 13 Regulaminu Rady Rodziców Rada Rodziców uchwala propozycję dobrowolnej składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 w wysokości 5,00 zł miesięcznie. 2.Składka może być opłacana miesięcznie, kwartalnie, semestralnie lub za cały rok.

3.W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko, minimalna składka za drugie i kolejne dziecko wynosi 50 proc. zwykłej składki.

4.Składki należy wpłacać na konto nr 30 2030 0045 1110 0000 0294 4970 .

5.Fundusze zebrane w roku szkolnym 2015/2016 zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na:

Działalność statutową przedszkola;

Pomoc losową dla dzieci

6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Rodziców

Anna Filipowicz – Klak