Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Opłaty za przedszkole

ZMIANA OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU Drodzy Rodzice, od 02.11. 2023r. wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć w czasie przekraczającym wymiar zajęć określonych, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo Oświatowe Opłaty za przedszkole Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 910, ze zm., przedszkolem publicznym jest przedszkole, które m.in. realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programowa wychowania przedszkolnego oraz...

Czytaj dalej