Ułatwienia dostępu

Skip to main content
uśmiechnięte słońce

Opłaty za przedszkole

motyle

ZMIANA OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Drodzy Rodzice,

od 02.11. 2023r. wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć w czasie przekraczającym wymiar zajęć określonych, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo Oświatowe

Opłaty za przedszkole

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 910, ze zm., przedszkolem publicznym jest przedszkole, które m.in. realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programowa wychowania przedszkolnego oraz zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

W dniu podpisania umowy odpłatność za korzystanie z usług w czasie przekraczającym realizowanie podstawy programowej wynosi 1.30 zł za godzinę (słownie: jeden złoty) przed godziną 8.00 i po godzinie 13.00.

W dniu podpisania umowy wysokość dziennej stawki żywieniowej wynosi 6,50 zł (słownie: sześć złotych i pięćdziesiąt groszy).

  1. a) Śniadanie – 2,10 zł
  2. b) Obiad – 3,30 zł
  3. c) Podwieczorek – 1,10 zł

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2020/2021 Dyrektora Publicznego Przedszkola w Jędrzychowicach z dnia 30.08.2021r. w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki przedszkolnej w tym wysokości opłat za posiłki.

Przykład:

Liczba dni roboczych w miesiącu – 21 dni

Dziecko uczęszcza do przedszkola od 8.00 – 16.00

21 x 3 godz. x 1zł = 81,90 zł

wyżywienie

6,50 x 21= 136,50 zł

Nr konta do wpłat za przedszkole: 23 1160 2202 0000 0004 7788 5440