Ułatwienia dostępu

Skip to main content

ZMIANA OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

6 października, 2023

Drodzy Rodzice,

od 01.10. 2023r. wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi     1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć w czasie przekraczającym wymiar zajęć określonych, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo Oświatowe.

motyle
Krasnoludek