Ułatwienia dostępu

Skip to main content
Dzieci przyklejają serca

“Lubię pomagać innym”

31 marca, 2022

W ramach realizowanego w przedszkolu programu edukacyjnego “Wychowanie do wartości”w każdej grupie przedszkolnej dnia 31 marca 2022 roku odbyły się zajęcia tematyczne,, Lubią pomagać innym”.Celem prowadzonych zabaw dydaktycznych było uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych ludzi oraz uświadomienie konieczności niesienia pomocy. Wszyscy chętnie uczestniczyli w proponowanych zabawach dydaktycznych, plastycznych oraz muzyczno-ruchowych;a efektem wspólnych zabaw był kolorowy plakat?z przewodnim hasłem,, LUBIĘ POMAGAĆ INNYM”.

Dzieci tworzą napis

motyle
Krasnoludek