Ułatwienia dostępu

Skip to main content

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI ZAKWALIFIKOWNYCH DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2024/2025.

1 marca, 2024

Szanowni Państwo,

lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola została wywieszona na drzwiach wejściowych przedszkola i żłobka.

W przypadku zakwalifikowania dziecka do przedszkola rodzice zobowiązani są  do złożenia pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola u dyrektora przedszkola w terminie od 04.03.20224 r. do 11.03.2024 r. do godz.15.00.

Niezłożenie pisemnego potwierdzenia woli w wyznaczonym terminie będzie skutkowało nieprzyjęciem dziecka do przedszkola, bez konieczności pisemnego powiadamiania rodzica.

Oświadczenie można pobrać ze strony przedszkola w zakładce „Rekrutacja do przedszkola” lub w sekretariacie.

motyle
Krasnoludek