Ułatwienia dostępu

Skip to main content
domek świnek

“Bajkowa wyprawa”

2 września, 2022

Od września 2022 roku nasze Pszczółki zaczynają przygodę z ogólnopolskim projektem edukacyjnym “Bajkowa wyprawa”.

CELE PROJEKTU
OGÓLNE:
• Rozbudzanie zainteresowania literaturą klasyczną, upowszechnianie czytelnictwa
• Kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno
CELE SZCZEGÓŁOWE:(dziecko)
• Systematycznie poznaje kolejne bajki z zakresu literatury klasycznej
• Realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o literaturę
klasyczną
• Współpracuje z rówieśnikami podczas realizacji zadań
• Dostrzega i rozróżnia zachowania dobre i niewłaściwe
• Doskonali umiejętność komunikowania się, w tym posługiwania się pełnymi zdaniami
i tworzenia spójnych wypowiedzi. Poszerza słownictwo.
• Rozbudza wyobraźnię, kreatywność i twórcze myślenie
• Doskonali umiejętność słuchania oraz wykonywania zadań w skupieniu
• Rozwijanie samodzielności i motywacji do działania

Podczas aktywnego słuchania bajki “Trzy Świnki” dzieci bawiły się w małych badaczy- dmuchały w konstrukcje ze słomy, patyków oraz kamieni. Sprawdzały którą konstrukcję najłatwiej, a którą najtrudniej zdmuchnąć. Tworzyły również zbiory domków wg określonych cech.

motyle
Krasnoludek